Do widzenia

13Podobnie jak „dzień dobry” mówimy na powitanie, wyrażenie „do widzenia” stosujemy na pożegnanie. Używane jest wśród znajomych jak i obcych, zawsze na zakończenie bezpośredniego kontaktu. Kiedy zamienimy z kimś obcym, choć parę słów, np. w windzie, czy autobusie musimy pamiętać, aby pożegnać ich wyrażeniem „do widzenia”, co jest bardzo istotne. Żegnamy osobę wtedy, gdy wychodzimy z jakiegoś pomieszczenia, bądź tramwaju. Mówimy „do widzenia”, jeśli umówiliśmy się z nią na spotkanie na określony termin, kiedy wychodzimy z zamiarem spotkania się z nią. Jednak możemy użyć nieco innego sformułowania, np. „do zobaczenia w niedzielę”. W bliższych stosunkach można powiedzieć „no to pa”, czy „na razie”. Tendencję do słów „do widzenia” przy pożegnaniu, przyjęli ludzie starsi, wzmacniając dodatkowo słowami ” bądź zdrów” i „powodzenia”. W ten sposób zostaję zaakcentowany bliższy kontakt, przyjacielski z nierozstającą się osobą. Słów „do widzenia” nie można zamieniać na słowo „żegnam”, gdyż znaczy to coś zupełnie innego. Zwroty, które sprawiają przyjemność to ” dziękuję bardzo”, „pięknie dziękuję” „jestem zobowiązany”. Powinniśmy używać tych zwrotów rozrzutnie, nie powinniśmy się bać o ich nadużywanie. Słowo „dziękuję” oznacza, że ktoś docenił nasze starania, jest nam za coś wdzięczny, zobowiązany. Po usłyszeniu go jest nam miło, przyjemne. Może zostać też użyte w innym celu, np. w formie grzecznej odmowy np. „dziękuję bardzo, ale nie jestem zainteresowany” czy „dziękuję, ale akurat jestem zajęty”. „Dziękuję” może być też informacją o zakończeniu sytuacji służbowej, towarzyskiej czy urzędowej. „Dziękuję wszystkim zgromadzonym” oznacza koniec zebrania, spotkania lub narady. Za pomocą tego można zasygnalizować zakończenie wykonywanej usługi np. „dziękuję za wizytę, zapraszam ponownie”, czy „dziękuję, mam nadzieję, że pani pomogłem”. Jeśli natomiast ktoś wyraża nam podziękowanie za przysługę, wówczas należy odpowiedzieć „drobiazg”, „polecam się na przyszłość”. To słowo. Które nic nie kosztuje, a sprawia mnóstwo przyjemności.